Featured

Featured posts

  • Featured

    Elkezdte munkáját az új DÖK

    A második tanítási héten eldőlt az iskolában, hogy kik fogják az iskolai Diákönkormányzat tisztségeit viselni: az első DÖK-gyűlés eredménye a következő lett: DÖK elnök: Fias Tamás (10.C) Az elnök segítői: Fejes Bence (12.A), Fejes Balázs (11.A), Mihalina Márk (9.B), Halász Bence (10.C) A gyűlés jegyzökönyv-vezetője: Perjesi Tímea (11.R) A szavazatszámláló-bizottság tagjai: Sóti Zsófia (12.B), Fejes Balázs (11.A) A jegyzőkönyv hitelesítői: Madarász Zoltán (6), Papp Ferenc (13) Gratulálunk a megválasztott képviselőknek, az elnökségnek. Áldott munkát kívánunk a következő tanévre!  Az új DÖK-elnök bemutatkozása: Fias Tamás vagyok, 10/C, és erre az évre engem választottak meg diákönkormányzati elnöknek. Célom, hogy a diákközösséget képviseljem, és ha bármilyen probléma merül fel és tudunk rajta változtatni,…