Elnökjelöltek bemutatkozása

A Diákönkormányzat életében egy újabb fontos pillanat érkezett el: újra elnökválasztás elé nézünk. Az elmúlt években Fias Tamás vezette a testületet, de mivel érettségi előtt álló végzős diákról van szó, szükségessé vált a tisztújítás.

A legutóbbi DÖK-gyűlésen három diák jelöltette magát e nemes, de kihívásokkal teli posztra. Az elmúlt napokban már megismerkedhettünk velük röviden az iskola Facebook és Instagram oldalain. Álljon most itt a programjuk teljes egészében, hogy mindenki megismerhesse: ha megválasztanak valakit, mire is számíthatnak.

Az illendőség miatt először a hölgy, majd a fiatalemberek közül az idősebb bemutatkozása következik. Így a sorrend a következőképpen alakul:

Kiss-Forró Júlia

Csányi Kende

Berényi Tamás

Kiss-Forró Júlia

Hogy miért lennék én a legmegfelelőbb a diák elnöki cím betöltésére? Hadd kezdjem egy rövid bemutatkozással. Kiss-Forró Júlia vagyok, 10. b osztályos tanuló. Ha engem választotok meg, két évig lehetek a diák elnökötök, ami alatt véleményem szerint még rengeteg mindent vihetünk, majd véghez. Középúton vagyok, elég ideje vagyok Refis diák ahhoz, hogy kiismerjem az iskolát és a közösséget, és lesz is elég időm változásokat hozni.

Az iskola nekem mindig is a szívügyem volt, nagyon elhívatott vagyok ez iránt, nyitott vagyok az ötletekre és tapasztalatom is van e téren.  Hiszek abban, hogy kellőképpen vagyok eltökélt, makacs és céltudatos. Azon vagyok, és ha megválasztotok, azon leszek mindvégig, hogy ötleteimmel és odaadásommal egy olyan közeg megvalósulását segítsem elő, ahová minden diák szívesen érkezik.

Rendkívül sokszínűnek tartom magam, aktív résztvevője vagyok különböző foglalkozásoknak, mint például az énekkarok, sőt, egy-két projekt vezetője is vagyok. Már több, mint egy éve vezetem sikeresen a könyvklubom, ami úgy gondolom, arról tesz bizonyságot, hogy ha valamit én elhatározok, azt végig is viszem. Emellé sokatok olvashatta már a suli újságot, melynek írója szintén én vagyok. De ne gondolja senki, hogy én csak egy versekbe temetkező író palánta vagyok. Egy cseppet sem. És bár az én szívemhez ezek a tevékenységek állnak közelebb, célom minél több olyan szakkört, esetleg alkalmat létrehozni, amivel a Ti érdeklődéseteket is felkeltem. Gondolok itt iskolán belüli vetélkedőkre, filmestekre, akár minibajnokságokra is. Bocsássatok meg ha valamit rosszul mondok, remélem lesznek érdeklődők, akik majd engem is tovább informálnak, kijavítanak az általuk kedvelt tárgyak terén.

Hozzá tenném azt is, hogy az idei Angyalavató meghatározó részében is helyet foglaltam, mint szervező. Amint már hallhattátok nem egyszer, rengeteg ötlettel szolgálhatok, két lábbal állok a földön, kiemelkedőnek tartom a probléma megoldó képességem, ez által jól tudok irányítani. Ez viszont senkit se tévesszen meg, ahol kell, visszahúzódom, és olykor átengedem másnak a gyeplőt, ha szükséges. Szeretném, ha egy olyan közösséget tudnánk formálni, amiben mindenki kap lehetőséget arra, hogy érvényesüljön, hogy segítséget kérjen, ha szüksége van rá, hogy ha elballag majd, ne csak a szorongásra emlékezzen, hanem a barátaival együtt töltött boldog percekre.

Stresszelünk eleget a beadandókon, a nem elkészített házikon, és villámcsapásként ért dolgozatokon. Tudom, mindenki elfoglalt és temérdek a munkája. Én is pont olyan diák vagyok, mint Ti. Tudom mik okoznak nehézséget, tudom mik zavarnak titeket, de azt is tudom, hogy könnyítsem meg beilleszkedéseteket és tanulásotokat. Azon leszek, hogy a lehető legnagyobb segítséget nyújtsam bármiről is legyen szó.

Nagyon büszkék vagyunk sportolóinkra, nagyon odaadóan, időt nem kímélve eddzenek és készülnek a versenyekre, melyeken mind gyönyörű eredményeket érnek el, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a szellemi munkával kiemelkedő diákjaink is mekkora erőfeszítéseket fektetnek bele céljaik elérésébe, sokszor bizony ez is, pont, mint sportolóink esetében, lemondásokkal jár. Vannak terveim, amivel előre segíthetjük mind a sportban, mind a tanulmányokban kiemelkedő diáktársaim, és köztük persze jómagam fejlődését is legyen szó lelki vagy szakosodott értelemben. Ehhez, úgy gondolom minden megvan bennem, ami kell. Empatikus, de céltudatos személy vagyok. Úgy tervezem, hogy veletek együtt fogjuk megvalósítani mindezeket a terveket.

Diákelnökként olyan programokat szeretnék majd szervezni, ami kiszakít minket ebből a már-már monoton, stresszhelyzetekkel teli iskolai életből. A tananyag mennyiségén és a rátok nehezedő feladatokon súlyán sajnos nem tudok változtatni. De nem titkolt célom olyan események bevezetése, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy Ti jól érezzétek magatokat e falak mögött.

Az iskola nem az a hely, amibe bele kell halni. Én szeretnék egy olyan diák elnök lenni, aki nem csak formálisan van jelen, hanem segít, ahol tud, legyen szó egy korrepetálásról kémiából, vagy épp csak egy számológépről a következő órára. Együtt megkönnyíthetjük, még szebbé tehetjük az itt töltött éveinket.

Nem ígérek hetet-havat, nem azt mondom, hogy radikális változásokat fogok hozni a Refi életében, de megígérem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek majd, és nem csak magamból, de az iskolából is a lehető legjobbat fogom kihozni, ha megválasztotok Diák elnökötöknek. Többet, hatékonyabban, együtt. Köszönöm!

Csányi Kende

Aki nem ismerne: Csányi Kende Tamás vagyok, a 11.A osztály diákönkormányzat képviselője. Engedjétek meg, hogy ismertessem, veletek a terveimet a jövőre nézve, vagyis milyen lesz a Refi Diákönkormányzata, amennyiben én kapok lehetőséget a vezetésére.

A DÖK struktúrális formája: hogy a bevezetésben már utaltam rá, ez magára az önkormányzat felépítésére vonatkozik. A gyűléseken tapasztaltam, hogy a képviselők létszáma nem mindig teljes, az összetétel is folyton változik, az osztályok képviselői folyton változnak. Ennek elkerülése érdekében és, hogy a munka is a megfelelő mederben folyjon, javaslom, hogy minden osztály jelöljön ki év elején 2 állandó tagot, akik minden gyűlésen részt vesznek. Ha ez nem megoldható, akkor minden osztály 1 állandó tagot, és 1 másik tagot jelölne ki, aki bárki lehet az osztályból, ezzel azt próbálnánk megoldani, hogy elkerüljük az osztályonkénti 1-fős jelenlétet.

A második programpont a vezetőség kialakítása. Ahogyan a demokratikusan felépülő szervezeteknél bevett gyakorlat, így a DÖK elnök mellé szükséges lenne 2 alelnök, akik segíthetnek a döntéshozatalban, az ötletadásban, akár a gyűlések levezetésében is. Ezek a személyek lehetnek szavazás által a tagságból választva, vagy az elnök által kiválasztva. Így ha az elnököt nem érik el a képviselők, megkereshetik az alelnököket, akik segíthetnek a tagoknak ha nem tudnak valamit, vagy ha csak egy egyszerű javaslattal élnének valamelyik rendezvénnyel kapcsolatban.

A harmadik programpont a kettős gyűlési rendszer bevezetése a rendezvények előtt. Az 1. gyűlést egy ötletfelvetős alkalomnak neveznénk (amolyan brainstorming), ahol a rendezvényekkel kapcsolatos ötleteinket osztjuk meg egymással (az elnökség feladata javaslatcsomag előterjesztése). Ezt megvitatjuk és megszavazzuk, persze mindenkinek szívesen meghallgatjuk a véleményét így konszenzusos programterv lesz a végeredmény. A 2. gyűlésen, persze amennyiben megoldható, főigazgatónő is részt vehetne, így véglegesíthetnénk a terveket, és megalkotván a végleges programot.

A rendezvények számunkra az egyik legfontosabb események a tanévben, ezért elnökségem alatt sok figyelmet szentelnék ezekre az eseményekre. Mivel nemsokára végzős diák leszek, szerintem kimondhatom, hogy ezalatt a több mint egy évtized alatt, amit ebben az intézményben töltöttem, volt szerencsém mindenféle rendezvényt látni. Véleményem szerint régebben a rendezvények, gondolok itt a diáknapokra vagy a farsangokra, sokkal szervezettebbek voltak, és diákcentrikusabbak. Elnökségem alatt egyik fő célom, hogy ezeket a rendezvényeket sokkal jobbá tegyem, és diákközpontúbbá. Ebben az imént említett 2-ős gyűlési rendszer nagy szerepet játszhatna. Természetesen a kapcsolattartás is fontos az intézményen belül, elvégre voltak olyan rendezvények, amelyek az utolsó pillanatban változtattak meg programokat, vagy a kezdési időben történt félreinformálódás.

Hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük, szükségünk lenne arra hogy állandó elérhetőségben legyenek a tagok, és a szervezők, elvégre sosem árt egy rendezvény előtt ha a szervezők kapcsolatban vannak egymással, így bármiféle változtatásról se perc alatt értesülhetnek. Erre alkalmas a nem rég létrehozott Facebook csoport, amelynek kezelését komolyabban szeretném venni. Egy alelnöknek konkrétan ennek a menedzselése lenne a feladata.

Így elkerülhetjük a kellemetlenségeket, és egy pontos, időben kész tervet adhatunk a diákoknak a rendezvényekről, akiknek ezután csak annyi a dolguk, hogy élvezzék a programokat, és kiengedjék a gőzt. Apropó, ha már ki kell engedni a gőzt.

A sulidiszkó egy már az előző elnök, Fias Tamás által megkezdett ötlet, amely sajnos nem sokáig maradt fenn. Én úgy vélem ez az ötlet megér még egy neki futást, ráadásul tudomásom szerint már volt egyszer régebben sulidiszkó az intézményben, méghozzá az alagsorban, úgyhogy nem lenne előzmények nélkül való.

Viszont nem csak sulidiszkó lenne az egyetlen innováció a szabadidő eltöltésére a diákok számára.

Terveim között szerepel klub helység kialakítása azokban a helységekben, amelyek jelenleg nem töltenek be fontos szerepet. Itt a diákok önkéntes munkáját is el tudom képzelni.

Érdemes megfontolnunk az iskola rádió bevezetését amely a diákok számára tenné komfortosabbá a szüneteket, segíthetne kikapcsolni két kemény tanóra között. De persze nem csak zenére használnánk, rendezvényeken is hasznos lehet, például diáknapokon.

És végül, utolsó programpontként említem meg a DÖK-SzMSz (Szervezeti és Működési Szabályzat) megalkotását, amelyben a fent említett változtatások kerülnének rögzítésre a már meglévő feladatokkal, hagyományos programokkal együtt. Ennek megalkotása az új elnökség feladata és a DÖK fogadná el kellő vita után.

Tisztelt Hallgatóság! Röviden ezzel a programmal készülök a diákönkormányzat vezetésére, amennyiben tetszett és támogathatónak gondoljátok, úgy kérlek szavazzatok bizalmat számomra!

Közösen a Refiért! Közösen a diákokért!

Berényi Tamás

Szeretem, ha mennek a dolgok. Ha nem mennek, szeretem elérni, hogy menjenek. Winston Churchill szépen megfogalmazta, milyen jó érzés, ha minden a tervek szerint halad. Viszont itt, esetünkben a diákönkormányzatban, az utóbbi években túlságosan kis dolgokat céloztunk meg, melyeket kétség kívül sikerült is elérni.

Mi, a diákönkormányzat tagjai képesek lehetnénk az iskola életét színesebbé tenni, hogy a hétköznapok problémái eltűnjenek a közösségben töltött minőségi idő mellett, mikor például egy kávé mellett meg tudják beszélni a diákok a gondolataikat, minden fajta feszültség nélkül.

Nem fogok senkit se rákényszeríteni, hogy hamis álmokat dédelgessen, ne gondoljunk túl nagy dolgokra, de ameddig a diákok keze elérhetne, mi közel sem vagyunk ahhoz. Én ezen szeretnék változtatni. Mennyit foglalkozunk a gyerekek hétköznapi problémáival? Mit teszünk azért, hogy a gyerekek várják az iskolát?

Célom a diákönkormányzatban, hogy kialakítsunk egy olyan közösséget az osztályok legjobb diákjaiból, akiknek a segítségével az iskolát egy sokkal élhetőbb hellyé tudjuk tenni. Ehhez szükségünk van szorgos, eltökélt, határozott diákokra, és egy jó vezetőre.

Terveimet megosztom veletek, ha eljön az ideje, de addig is, hagyjuk csak, hogy az eredményeink beszéljenek helyettünk, mert együtt, közösen jobb hellyé tudjuk tenni iskolánkat.