Reményik Sándor: Templom és iskola című versének egy ismert sora lett a reformáció-napi versenyünk neve. Iskolánk szorosan összekapcsolódik a gyülekezettel, hiszen egyházközségi fenntartású iskoláról van szó. És a reformátorok szellemét és tanításait szeretnénk tovább adni minden iskolásnak. És nem csak a mezőtúri Refiseknek! 

Ezért szervezzük meg minden esztendőben a „Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!” elnevezésű versenyünket a térség iskolái számára. Az elmúlt esztendőkben az aktuális verseny egy bizonyos tematikát kapott: egy-egy nagy reformátor életét kellett tüzetesebben átnézni, megtanulni! A két nagy reformátor: Luther Márton és Kálvin János élete már jól ismert a versenynek köszönhetően, de idén egy helyi érdekeltségű magyar reformátor, Szegedi Kis István lesz a verseny főszereplője, aki a mezőtúri Collegium első ismert rectora volt 1551-1553 között.

A verseny fő anyaga ennek értelmében róla szól, amelyhez két segédletet, kötelezően ajánlott olvasnivalót teszünk közzé, amelyből készül majd a verseny anyaga. A pdf-fájl letölthető a megfelelő menüpontra kattintva (download pdf file):