Nyelvtanulás@MRK

Az élethosszig tartó tanulás egyik állomása a versenyképes idegennyelvtudás elsajátítása. A Mezőtúri Református Kollégium ennek jegyében magas színvonalon és látható eredményekkel biztosítja, hogy tanulói többek között ennek az elengedhetetlen követelménynek is megfeleljenek középiskolai – mind gimnáziumi, mind pedig szakgimnáziumi – tanulmányaik során.

A felvételi eljárásban jelenleg ugyan nem kötelező a középfokú nyelvvizsga, mégis szép számmal születtek sikeres vizsgák az intézményben. A diákok nagytöbbsége a Debreceni Egyetem nyelvvizsga rendszerét választotta, lévén, hogy intézményünk DExam nyelvvizsgaközpont is egyben. Nagyon büszkék vagyunk az elmúlt tanév eredményeire, mert 61 új nyelvvizsga született. Voltak alapfokú nyelvvizsgák, zömében középfokúak, de ami külön öröm számunkra, hogy 13 fő felsőfokú nyelvvizsgás diákunk is volt. Az intézményünkben a 2018/2019-es tanévben összesen 113 diákunk rendelkezett valamilyen szintű nyelvvizsgával angol, valamint német nyelvből. Emellett egyéb idegennyelvek tanulására is lehetőség van az MRK-ban: francia, olasz, holland és orosz nyelvet is tanulhatnak választásuk szerint az intézményünkbe érkezők. Ebben a tanévben is várakozásoknak megfelelően hasonlóan szép eredményekre számítunk. A diákok életkoruknak megfelelően szerzik meg a nyelvvizsgákat: 8. osztály végén az
alapfokot, 9., 10. ill. 11. évfolyamon a középfokút, illetve a 11-12. év folyamán a felsőfokút. Persze mindig vannak kivételek, akik később vagy korábban rugaszkodnak neki egy-egy vizsgának, de általában ez a jellemző. A kormányrendeleti szintű szabályozás jóllehet csak a középfokú és a felsőfokú nyelvvizsga díját utalja vissza a sikeres vizsgázóknak, intézményünk az alapfokú nyelvvizsgások költségeihez is hozzájárul. A nyelvvizsgákon túl szorgalmazzuk az előrehozott nyelvi érettségi megszerzését is, ezzel is megkönnyítve a rendes érettségivel járó nehézségeket. Jellemzően a 11. évfolyam végén a diákoknak biztosítjuk a lehetőséget, hogy a nyelvi érettségit korábban teljesítsék, így a 12. évfolyamon a felszabaduló nyelvi órájukban készülhetnek a többi tantárgyból vagy a nyelvi emelt szintű érettségire. Azok a tanulók, akik előrehozott érettségit tesznek intézményünkben, jellemzően már rendelkeznek középfokú nyelvvizsgával.

Ennek elérésében nem kis szerepe van az idegennyelvi munkaközösségek munkatársainak, akiknek biztos szakmai háttere, a tanulók igényeire szabott módszertani felkészültsége és naprakész nyelvi szaktudása garantálja a fenti sikereket. Ehhez hozzájárulnak azok a tárgyi feltételek is, amelyekkel a nyelvvizsgához vezető út lerövidíthető: ezek közül megemlíthetők a 21. század követelményeinek mindenben eleget tevő nyelvi laborok táblagépes felszereltséggel, valamint intézményünk nyelvvizsgaközpontként működése is.

MRKids
A Mezőtúri Református Kollégium idén első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal szervezte meg regionális angol nyelvi versenyét az általános iskola 7. és 8. évfolyamos tanulói részére. Az első forduló egy írásbeli feladatsor volt, melyet a diákok saját intézményükben írhattak meg. A nyolc környékbeli általános iskolából (Mezőtúr, Kétpó, Gyomaendrőd, Túrkeve, Kisújszállás, Martfű és Törökszentmiklós) a második fordulóba a legjobb 28 versenyző került be: 14 fő a 7. évfolyamról és 14 fő a 8. évfolyamról. Végletekig elcsépelt, ami felmerült a szóbeli feleletek kapcsán a szervezőkben, de mégis ezt kellett megállapítaniuk: „a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt.” Sok fejtörést okozott a végső sorrendet felállítani. Hihetetlen, ahogy ezek a fiatalok használják a nyelvet. Kommunikáltak a szó legszorosabb értelmében. Lévén, hogy iskolánk DExam nyelvvizsga központ is egyben, természetesen DExamos feladattípusok voltak, ahol a diákok párban vizsgáznak, egymás válaszaira reagálnak, egymással is interakcióba kerülnek és nem csak a szigorú vizsgáztatóval. Ezzel a versennyel is nem titkolt célja intézményünknek, hogy jelentkező diákok játékosan ugyan, de alaposan megismerkedhessenek a nyelvvizsgázás alapjaival.

KNYP – Külföldi nyelvtanulási program és ERASMUS+
Magyarország Kormánya által a Tempus Közalapítványon keresztül ebben a tanévben jelentős pályázati összeggel támogatja azokat a 9. és 11. évfolyamos tanulókat, akik kéthetes külföldi nyelvtanulási programban való részvétellel fejleszthetik nyelvtudásukat. Ezt a mindezidáig egyedülálló lehetőséget az MRK és Fenntartója az angol nyelvi munkaközösségekkel együttműködve közel száz tanuló külföldi csoportos nyelviskolai képzésének szervezését vállalta fel Málta és az Egyesült Királyság (London) célországokba négy tanulói csoportba osztva a jelentkezőket. A nyelvtanulási programban a diákok térítésmentesen 2020 júliusában és augusztusában vesznek részt. Ezt kiegészítve, intézményünk a szakgimnazista tanulók szakmai (és idegennyelvi) fejlődését szem előtt tartva a következő tanév elején, 2020. szeptember hónapban 3 hetes ERASMUS+ pályázat keretében Bécs helyszínnel biztosítja ebbéli célkitűzését.

A Mezőtúri Református Kollégium, a mögötte álló idegennyelvi munkaközösségeik képzett szakmai gárdája garantálja, hogy az itt tanulók egyéni képességeiknek megfelelően megszerezhessék a további tanulmányaik során nélkülözhetetlen nyelvvizsga-bizonyítványt, amely mögött biztos és használható nyelvtudás is áll.

(Angol nyelvi munkaközösség)

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.